torsdag 19 september 2013

I livets mittJu närmare mitten jag kommer
desto långsammare snurrar allt
Rörelserna blir mindre yviga
och tempot blir lugnare
Det är inte ett avskärmande från livet
men en förflyttning mot det centrala
Härifrån blir livet mer hanterligt
och mindre splittrat
Att söka sig till livets mitt
är att söka kärleken
- det nav allt rör sig kring


Inga kommentarer: