lördag 10 december 2011

Lucka 10 - lite tidnörderi


Vid matbordet idag började vi diskutera tiden och det fanns flera saker som i alla fall inte jag var på det klara med. Så nu har jag "forskat" lite och kommer här med lite intressant fakta:

Att våra timmar är uppdelade på 60 minuter beror på att det babyloniska systemet var baserat på 60. Vi har ju 12 timmar på ett dygn, 60 minuter på en timme och 60 sekunder på en minut. Att dela med tio vore ju mer logiskt enligt vårt sätt att räkna. När man sen bryter ner tiden ännu mer blir det ju tiondelar och hundradelar av sekunder för det är nyare påfund.

Tidigare hade man en skottmånad vart 19 år för att hålla jämn takt med jordens kretslopp kring solen, men år 42 f.kr började man med skottdagar som inföll i slutet av året (som då var februari, eftersom mars var årets första månad). I början hade man dock skottår vart tredje år vilket ledde till att man sen fick ha uppehåll några år. Från år 8 e.kr har vi haft skottår vart fjärde år. 

Visste ni att vi har skottsekunder också? Nu och då läggs en sekund till för att jordens rotation inte är helt jämn. Den sekunden läggs in 30 juni eller 31 december. Senaste man lade till en sekund var 2008, men jordens rotation har lite snabbat upp efter år 2000 så skottsekunderna behövs mer sällan nu!

Ja, sen har det ju kanske inte så stor betydelse hur allt exakt räknas - det viktiga är väl vad vi gör av tiden vi har? Men, lite tidnörderi få man kanske roa sig med ibland?

Omnia tempus habent

(allt har sin tid) 

2 kommentarer:

Susanna sa...

Jätteintressant! Där lärde jag mig massor :)

Anonym sa...

Inte illa forskat! Bra att nån tar "tid" att göra det och upplysa oss andra!Mycket intressant iaf!
Varför heter det "skottår-dag-sekund"då??
Fortsätt forska!
Mam